BRØNNØY BIBLIOTEK

   
Om oss
Huskelisten er tom

DU FINNER BRØNNØY BIBLIOTEK HER:  

Hovedbiblioteket:       Brønnøy Bibliotek Brønnøysund
                                      Postboks 383/Skolegata 7(Samfunnshuset)
                                      8901 Brønnøysund
                                      Tlf. 75 01 20 50
                                      E-post:
b.bibliotek@bronnoy.kommune.no
                                
Filial:                           Brønnøy Bibliotek Velfjord
                                     (Velfjord Oppvekstsenter)
                                     8960 Velfjord   
                                     Tlf. 75 01 20 60
                       E-post:
 velfjord.folkebibliotek@bronnoy.kommune.no